The Chef på menyn

The Chef är magasinet för dig som har ett starkt intresse för mat, vin och restaurangbranschen. Magasinet går ut till de som arbetar inom branschen, inköpare och mat & vin fantaster. Distributionslistan är noggrant utformad så att våra samarbetspartners och annonsörer ska få bra utdelning.
Besök thechef.nu

Ready for takeoff…

GATE REPORT är Sveriges största affärs- och livsstilsmagasin för flygresenärer och distribueras gratis på samtliga inrikesgater på Sveriges största flygplatser. Resenärstidningen trycks i en upplaga på 64 000 ex och enligt vår senaste läsarundersökning når varje nummer 116 500 läsare via flygplatserna. Besök gatereport.se